dsfdsfsdf

Türkçe l English
ANASAYFA   l   HAKKIMIZDA   l   ÜRÜNLER   l   ORGANİZASYON   l     l   E-KATALOG   l   İLETİŞİM
ANDROLOJİ & TÜP BEBEK DESTEK ÜRÜNLERİ  /  SEMEN TOPLAMA  /  ZDL - SWIM-UP COLUMN KITZDL - SWIM-UP COLUMN KIT
'

ZSC™- -II Teknolojinin Benzersiz Konfigürasyonu

ZSC™-II semen numunesi içinde hareketli yüksek kaliteli sperm kazanımı için basit ve kendine özgü bir sistemdir . Diğer geleneksel sperm preparasyon metodlarının aksine , ZSC™ teknoloji hızlı ,ekonomik ve one -step standart metoddur.

ZSC™-II diluasyon ve sentrifuj içeren zahmet verici sperm uygulama tekniklerini ortadan kaldırarak kaliteli spermatozoa yı dikkatlice seçer .Bu ürün dışarıdan laboratuvar personeline ihtiyac duymaksızın doktorların kendi ortamlarında preparasyon hazırlaması için dizayn edilmiş bir üründür.

ZSC™-II nin kendine has kombinasyonu yüksek kaliteli , haraketli ve morfolojik olarak düzgün sperm edilmesini sağlayarak swimup/swim down fenomeni kombine ve maksimize eder.Çünkü semen numunesi swim up kolonun konik kavitesinde güvenli bir şekilde korunarak media eklendiği zaman media ve semen numunesinin birbirine karışmasını engeller .Bu nedenle canlı sperm içeren media kontaminasyonu ciddi ölçüde azaltılmış olur.

Semen numunesi ZSC™-II nin konikal kavitesinin içerisine aktarılmasına rağmen , yıkamaSpermPrep Media koniğin etrafı boyunca kavitenin dış kısmına aktarılır.Inkübasyon boyunca morfolojik olarak düzgün ve en hareketli spermler konikal kavitenin dışına çıkarlar (swim-up ) ve konikal kavitenin dışındaki media boyunca hareket ederler (swim-down).Bu process en hareketli spermi seminal plazmadan ayırmak , sperm yıkama ve basitce kullanılabilir.

ZSC™-II teknolojinin temel prensibi kolon konfigurasyonun konikal kavite içeren geometrik yapısıyla tamamen kendine hastır. Ayrıca ZSC™-II SpermPrep™ (HEPES BUFFER, HAMS F-10 formulasyon)ile birlikte kullanıldığında düzgün morfoloji ve hareketli sperm geri kazanımı 100% e kadar çıkması beklenir.

Alışılagelmiş klasik swim-up metodlarına göre sadece media nın içindeki hareketli spermlerin geri kazanımı gerçekleşir.

REFERANSLAR

Zavos PM, Zarmakoupis-Zavos PN (2000): Performing IUI in the Office Setting. OBG Management. 12 (4): 7884.Zavos PM, Zarmakoupis-Zavos PN, Correa JR, Aslanis P, Zarmakoupis PN (2000): Assessment of two devices for in vitro preparation of human semen. Arch. Androl. 45: 85-90.

Adım Adım ZSC™-II Teknolojinin Kullanma Aşamaları :

ADIM I

ZSC™ kiti paketin içinden çıkarınız ve Lab-Top™ inkubatöründe 37 C de prosedüre uygun olarak inkube ediniz . Kit le birlikte temin edilen SpermPrep Media yı da aynı zamanda 37 C de vücut sıcaklığında inkübe ediniz . Swim-Up Kolonun dibindeki konik kısmın üzerindeki koruyucuyu çıkararak içerisine 2ML sulandırılmış semen numunesini aktarınız .Ve konik kaviteyi tamamen semen numunesiyle doldurunuz ( Kit ile birlikte plastik pipet de temin edilmektedir)

ADIM II 

Kit ile birlikte temin edilen steril tuberculin şırıngasını kullanarak 0,7 ML SpermPrepMedia dan çekiniz.Media yı 37 C de muhafaza ederek kolonun içinde semen numunesi olan konik kavitesinin etrafındaki boşluk kısmına konik kavitenin üst kısmını komple kaplayacak şekilde aktarınız. Daha sonra üzerine koruyucu yerleştiriniz.

ADIM -III

ZSC™ -II Swim Up Kolonu Kit ini Lap Top İnkübatörüne yerleştiriniz ve 37 C de 45-60 dak. inkübe ediniz.Eğer örnek değerleri hala düşükse , yüksek oranda haraketli sperm elde edebilmek için aynı derecede daha uzun süre inkübe elde edebilirsiniz .(IVF uygulama ları için daha iyi sonuç almada sperm haraketi arttırılması önerilir.

ADIM -IV

ZSC™ -Swim Up Kolon Kiti inkübatördem çıkarınız ve iğneli şırınga yardımıyla koniğin dış kısmında kalan canlı sperm içeren media yı ( 0,7 ML ) çekiniz .Media nın içinden sperm i geri kazanabilirsiniz ya da IUI ve diğer ART prosedürleri için öngörülen miktarlarda santrifüj yöntemiyle konsantre edebilirsiniz .0,7 ml miktar uterus içine katater yardımıyla aktarmak için yeterli bir miktardır.

ADIM-V

Eğer ZSC™ -Swim Up Kolon Kiti IUI katateri ile temin edebilir ya da kendi kataterinizikullanabilirsiniz. İçinde sperm içiren 0,7 ML media bulunan şırıngaya kataterinizi yerleştiriniz ve IUI uygulamasını gerçekleştiniz.

'